Menu:

Polityka prywatności i plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓ COOKIES

§.1 Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest KERHAUS Sp. ogród zoologiczny. z siedzibą w gen. Stanisława Maczka 9, 43-310 Bielsko-Biała, NIP: 9372742010.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach.

Do interpretacji terminów służy słowniczek terminów w Regulaminie lub opisany w Polityce Ochrony Danych Osobowych (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Na potrzeby lepszego zrozumienia Polityki Ochrony Danych Osobowych termin „użytkownik” został zastąpiony określeniem „ty”, „administrator” – „my”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz w sprawie uchylenie dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu stosujemy między innymi bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzach kontaktowych są traktowane jako poufne i nie są dostępne dla osób nieupoważnionych.

 

 

§2 Administrator danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto w naszym serwisie to przetwarzamy Twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Usługodawca jest również administratorem danych osób zapisujących się do newslettera oraz korzystających z formularza kontaktowego i zapytania.

Dane osobowe są przetwarzane:

a. zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b. zgodnie z ustalonymi zasadami ochrony danych osobowych,

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, jej zmiany bądź rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą podane, jeśli [przykładowo] zapisałeś się do newslettera, w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeżeli [przykładowo] skorzystałeś z formularza kontaktowego lub formularza zapytania.

 

Każdej osobie, której dane dotyczą (jeśli jesteśmy administratorem danych) przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji usługodawcy jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kerhaus.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy prawa krajowego albo unijnego bądź międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać Twoje dane osobowe oraz inne dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Dane osobowe mogą zostać usunięte na skutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie będzie udostępniał danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do tego na podstawie właściwych przepisów prawa.

Usługodawca zapewni aktualne standardy bezpieczeństwa w celu zminimalizowania skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez osoby przez nas upoważnione lub podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy.

 

§3 Pliki cookie

17 Serwis http://kerhaus.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki Twojego komputera. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.

18 Zebrane dane służą do monitorowania i przeglądu sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego serwisu, aby ulepszać serwis zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Śledzimy informacje o użytkownikach za pomocą narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikują użytkownika, co pozwala nam dostosować zawartość stron, z których korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując Twoje preferencje, możliwe jest dopasowanie kierowanych do Ciebie reklam. Aby zapewnić najwyższy standard wygody korzystania z naszego serwisu stosujemy pliki cookies, a zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie wewnętrznie przez KERHAUS w celu optymalizacji działań.

19 Na naszej stronie internetowej używamy następujących plików cookie:

(a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

(b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

(20) Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia gromadzenia plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies dostępna jest pod adresem

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

(21) Pozostałe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są tylko wtedy, gdy użytkownik poprzez wypełnienie formularza wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania danej funkcji.